مدیرکل و معاونین ثبت اسناد و املاک استان فارس  

مهدی اقبال
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس
فوق لیسانس بین الملل
Modiriat.sabt@sabtfars.ir
071-36321823
شیراز ، خیابان ایمان جنوبی(همت جنوبی)
سید عبدالرسول حسینی
معاونت املاک
لیسانس حقوق
hosseini459@sabtfars.ir
071-36321757
شیراز ، خیابان ایمان جنوبی(همت جنوبی)
محمود چمن سرا
معاونت امور اسناد
فوق لیسانس حقوق عمومی
chamansara166@sabtfars.ir
071-36321556
شیراز ، خیابان ایمان جنوبی(همت جنوبی)
حشمت اله اکبریان
معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
لیسانس الهیات و معارف اسلامی
heshmatolah.Akbarian@sabtfars.ir
071-36320039
شیراز ، خیابان ایمان جنوبی(همت جنوبی)
 تعریف مدیر جدید