سفر معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان کردستان - مرداد 98

حضور رییس سازمان ثبت در منزل شهید اجاق

تاریخ: 1398-5-26 15:23:00