برگزاری آیین تکریم و معاوفه اعضای هیات مدیره کانون سردفتران استان تهران با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - مرداد 98

برگزاری آیین تکریم و معاوفه اعضای هیات مدیره کانون سردفتران استان تهران با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - مرداد 98

تاریخ: 1398-5-26 15:45:00