آئین تکریم و معارفه معاون املاک و برخی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور رییس سازمان-شهریور 98

آئین تکریم و معارفه معاون املاک و برخی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور رییس سازمان-شهریور 98

تاریخ: 1398-6-25 14:47:00